Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Smluvní strany

Prodávající (dodavatel):

 

Honoris a.s.
Hostivická 12/7
155 21 Praha 5 –Sobín
Tel.: +420 220 981 376
E-mail: honoris@honoris.cz
IČO: 25093291

 

Kupující (zákazník)

 

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím elektronického obchodu nastartujes.cz. Vytvořením objednávek zákazník vyjadřuje vůli objednané zboží koupit.

POZOR! Baterie, kde je přibalena zvlášť kyselina sírová, nelze dodat nezprovozněnou!  Na základě nařízení EP, rady EU, a připravovaného zákona parlamentu ČR (v legislativní procesu), je zakázáno dodávat tzv. prekurzory výbušnin spotřebitelům z řad široké veřejnosti. Např. kyselina sírová (akumulátorová), vyšší koncentrace než 15%.

3. Cena zboží

Všechny ceny v internetovém obchodu nastartujes.cz  jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny ostatní cenové, výprodejové a akční ceny platí do vyprodání zásob nebo skončení akční nabídky. Ceny jsou platné pouze při nákupu v této internetové prodejně. Ceny v ostatních prodejnách se mohou lišit a není přípustné požadovat v nich stejné cenové podmínky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

4. Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně případných nákladů za dopravu při převzetí zboží. Zboží je možné uhradit několika způsoby:

Platební způsoby ČR:

při osobním převzetí na naší prodejně:

 • hotově na prodejně
 • platební kartou na prodejně
 • předem bankovním převodem na náš účet č. 1387728470/2700 vedený u UniCredit Bank  

při odeslání zboží Toptransem, PPL

 • dobírkou
 • předem bankovním převodem na náš účet č. 1387728470/2700 vedený u UniCredit Bank 

při odeslání zboží Delta kurýrem

 • dobírkou

Platební způsoby Slovensko

 • předem bankovním převodem  v EURech na náš účet č. 102 103 7985/ 55005. Dodací podmínky

Zboží lze osobně vyzvednout na naší prodejně na adrese:

Honoris a.s.
Hostivická 12/7
155 21 Praha 5 –Sobín
Tel.: +420 220 981 376
E-mail: honoris@honoris.cz

Doprava zboží probíhá následujícím způsobem:

Doprava Toptrans – všechny baterie s tekutým elektrolytem ..............................................................  149 Kč vč. DPH

Doprava PPL – motobaterie Motobatt, nabíječky a příslušenství CTEK do 499 Kč vč. DPH ......................   99 Kč vč. DPH

Doprava PPL – motobaterie Motobatt, nabíječky a příslušenství CTEK nad 500 Kč vč. DPH ....................   zcela zdarma

 

Expresní doprava po Praze

Doprava Delta kurýr – dodání ještě v den objednání (platí pro veškerý sortiment objednaný do 15h).....   190 Kč vč. DPH

 

Doprava Slovensko

Doprava PPL - motobaterie Motobatt, nabíječky a příslušenství CTEK do 21,99 EUR ..........................................   4 EUR

Doprava PPL - motobaterie Motobatt, nabíječky a příslušenství CTEK nad 22 EUR ................................     zcela zdarma

Expresní doprava po Praze prostřednictvím společnosti Delta kurýr - Zboží, které bylo objednáno mezi 08:00 - 15:00 bude při volbě této přepravy doručeno nejpozději do 4 hodin od objednání.

 

Dodací lhůta pro dodání po území ČR a SR je 1 - 6 pracovních dní od potvrzení objednávky zboží, popřípadě od přijetí platby na náš účet.


Pokud jde o předmět objednávky zboží, u kterého je vyznačeno momentálně nedostupné, bude dodací lhůta konzultována se zákazníkem písemně, prostřednictvím elektronické pošty.

6.Storno objednávky ze strany zákazníka – jak postupovat

Jestliže jste se rozhodli Vaši objednávku stornovat před zaplacením zboží na náš účet, učiníte tak neproplacením částky za objednané zboží. V případě, že platba za zboží již byla provedena a objednávka je zrušena, ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení zrušení objednávky kupujícím.
Stornování objednávky po zaplacení zálohové faktury je nutné učinit písemně. Stornování objednávky zboží, které je dodáváno na dobírku je možné provést nejpozději do 12 hodin od objednání.
V případě, že objednávka je stornována jen částečně a v původní objednávce nebylo zaúčtováno dopravné a hodnota objednávky bude po stornu položky(položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a zákazníkovi účtováno.

7. Storno objednávky ze strany dodavatele

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

 • zboží se již nedodává.
 • zboží je dlouhodobě nedostupné a nelze kvalifikovaným způsobem stanovit dodací termín.
 • cena zboží se podstatně změnila nebo byla prokazatelně stanovena chybným způsobem.

8. Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, mechanické poškození a jiné poruchy způsobené nedbalým chováním zákazníka.

9. Reklamační řád

Reklamace přijímáme na adrese:

 

Reklamační oddělení Honoris, a.s.

Honoris a.s. – Areál Sobínka

Hostivická 12/7
155 21 Praha 5 – Sobín

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura).

Reklamaci lze doručit osobně nebo přepravní společností či Českou poštou.

 

Chcete zboží vrátit ve 14denní lhůtě?

V případě, že se rozhodnete vrátit zboží do 14 dnů od zakoupení, můžete tak učinit dvěma možnými způsoby:

Reklamaci lze doručit osobně nebo přepravní společností či Českou poštou.

 

Zboží přišlo poškozené?

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte!

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti, co nejdříve informovat přepravce (PPL, TOPTRANS) a naší společnost .

(kontakt na PPL: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 840 775 775)

 

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu?

Prosíme, napište nám podrobnosti na e-mail: honoris@honoris.cz (předmět „Reklamace”) a my vám následně poradíme, jak dále postupovat.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamaci se snažíme vyřešit ,co nejdříve nejpozději do 30 –ti dnů od přijetí reklamace.

Peníze za uznanou reklamaci vám pošleme na účet.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

 

Náklady spojené s dopravou zboží k nám a zpět vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • na email honoris@honoris.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (kopii účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

 

Reklamační protokol

Pokud reklamaci provádíte osobně na naší prodejně, obsluha Vám vydá reklamační protokol, který si odnášíte s sebou.

V případě zaslání reklamace na adresu reklamačního oddělení, Vám bude zaslán reklamační list na e-mail uvedený v reklamaci.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

10. Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.


11. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy
Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.